top of page

İŞE ALIM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SÜRECİNDE BÜYÜK KOLAYLIK

Psikoloji dünyasına yeni bir bakış açısı katan, Enneagram Kişilik Modelini temel alan ve yapay zekaya başarıyla taşıyan bitest, kurumsal dünyaya önemli bir çözüm ortağı olarak giriş yaptı. Bitest, sunduğu Kurumsal Panel sayesinde işe alım ve insan kaynakları yönetim sürecinde etkili bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.


İşe alım ve insan kaynakları yönetim sürecinde iş dünyasına önemli bir çözüm ortağı olarak giren bitest, sunduğu Kurumsal Panel sayesinde bir yöneticinin veya insan kaynakları departmanının ihtiyaç duyacağı birçok veriyi sağlıyor. İşe alım sürecinde şirketin ihtiyaç duyduğu personeli belirlemede önemli bir yol gösterici olan bitest, sahip olduğu Kurumsal Panel sayesinde 360 derece Değerlendirme Sistemi, Pozisyon Yetkinlik Analizi, Eğitim İhtiyaç Analizi gibi birçok bilgiyi bir arada sunuyor. İşe alım ve insan kaynakları yönetim sürecinde; Enneagram kişilik sistemi temelinde geliştirilen bitest ile Kişilik Envanteri oluşturabilir, firmaya özel bitest Kurumsal Panel üzerinden kişilik ve personel envanteri rahatlıkla yönetilebilir.


bitest KURUMSAL PANEL’in İşinize Fark Katacak Özellikleri nelerdir?

İşe alım sürecinde personel seçim testini uygulayarak, personelin kişilik tipinin genel özelliklerini, personelin güçlü ve geliştirilmesi gereken özelliklerini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca personelin gelişimi için bitest’in Uzman Psikologları ve Psikometristler tarafından hazırlanan öneriler de size sunulmaktadır. Personelin bireysel yetkinliklerine ilişkin değerlendirme sonuçlarıyla karşılaşacağınız firmanıza özel hazırlanan bitest Kurumsal Portal’da yine personelin kişiler arası iletişim ve liderlik tarzını, temel motivasyon kaynaklarını, iş yapma tarzını, içinde yer aldığı takıma olası katkısını, ast-üst ya da denk pozisyondaki farklı kişilik tiplerindeki bireylerle uyumunu inceleyebileceksiniz.

Detaylı bilgi için www.bitest.org/kurumsal adresini ziyaret edebilirsiniz.

bitest hakkında:

• Kişiliğin alt boyutlarını 9 ana kategoride ve yüzlerce karakter eğilimi ile birlikte ölçer.

Ana ekol olarak psikoloji dünyasında önemli bir yeri olan ENNEAGRAM Kişilik Modeli’ni temel alır.

• Çeviri ya da uyarlama değildir.

• Türk kültürüne uygun olarak bilimsel sentez çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır.

• Başlangıçta 144 maddeden oluşan test, yüzlerce denek üzerinde yapılan ön uygulamaların verileri üzerinde yapılan geçerlik/güvenirlik analizleri sonucunda 3 aşamadan ve 60 sorudan oluşarak son halini almıştır.

• Test içerisine serpiştirilmiş kontrol sorularıyla verilen yanıtların tutarlılığı kontrol edilmektedir.

• Testi yanıtlayan kişilerin mevcut kişilik özellikleri yerine, ideal özellikleri yansıtabilme riskini ortadan kaldırması amacıyla test içerisinde 3 farklı alarm sistemi yerleştirilmiştir.

• Kişinin kendisini olduğundan daha güçlü, daha iyi ya da daha bilgin yansıtabilme ihtimalini tespit etmek için geliştirilen alarm sistemleri, verilen yanıtları değerlendirdiğinde şüphe duyduğu bu kişilere test sonucunda rapor vermemektedir.

Enneagram Hakkında:

Enneagram, kısaca insan kişiliğinin 9 farklı tipe ayrılabileceğini söyler. İnsanlar ebeveynleri tarafından yetiştirilmeleri sırasında karşılaştıkları davranışlara, ilişkiler ağına, stres kaynaklarına, doğal çevrelerine, maddi etkenlere ve daha bir çok farklı değişkene göre çeşitli hayatta kalma mekanizmaları geliştirir. Küçüklüğümüzde yerleşen bu davranışlar yetişkin yaşamımızda da varlığını sürdürür ve bizi biz yapar. Enneagram’a göre duygusal, mantıksal ya da bedensel bakış açılarından yaşama bakan 3 temel merkez üzerinden 9 kişilik tipi böylece oluşmuş olur.

コメント


bottom of page