top of page

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK’ÜNSALGIN ve BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ SÖZLERİ BUGÜNLERE IŞIK TUTUYOR!

TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı şerefine İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitapta, büyük önderimizin dönemin salgın ve bulaşıcı hastalıklarına karşı alınan önlemler ve verilen mücadeleyle ilgili sözleri adeta, dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bugünlere ışık tutuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gizli ve açık oturumlarında yaptığı konuşmaları ve Meclis’te okunan tezkereleri ilk kaynaklarından, yorumsuz olarak bir araya getiren Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları Kurtuluş Güran tarafından yayıma hazırlandı.

SATIN ALMAK İÇİN RESMİN ÜZERİNE TIKLAYIN!!!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in kaleme aldığı, 23 Nisan 1920’deki Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşmasıyla başlayan Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları adlı kitap, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılında İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı. Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasında yaptığı konuşmaları eksiksiz olarak sunan kitap, Cumhuriyet tarihimiz için eşsiz bir kaynak teşkil ediyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün konuşmalarında toplum sağlığıyla ilgili konulara değindiği bölümler ise adeta, dünya çapında etkisini gösteren COVID-19 pandemisiyle mücadele ettiğimiz bugünlere ışık tutuyor. 1 Mart 1922’de yaptığı TBMM 1. Devre 3. Toplanma Yılını Açış Konuşması’nda ulu önder “Efendiler, milletimizi tam asayiş halinde yaşatmak, öncelikli emelimiz olduğu gibi, onun sıhhatine itina etmek ve mevcut vasıtalarımız nispetinde toplumsal acılarına çare bulmak da hükümetimizin vazifeleri cümlesindendir.” diyerek bunu sağlamak için hekim sayısının çoğaltıldığı bilgisini aktarıyor. Bulaşıcı hastalıkların, başgösterdikleri anda alınan tedbirlerle olduğu yerde yok edildiğini vurgulayan Atatürk sözlerini “Bulaşıcı hastalıklara karşı en kat’î tedbir olan aşılar artık tamamıyla memleketimizde üretilmektedir. Üç milyon küsur kişilik çiçek aşısının Sivas’ta üretilmiş olduğunu zikretmek bu konuda kâfi bir fikir verebilir. Memleketin malaryalı1 muhitlerinde kâfi miktarda kinin dağıtıldı. Frengi afetinin yok edilmesi için de mümkün olan meblağ sarf edildi. Ve toplumsal hastalıklar ile mücadelemizin daha verimli ve daha kapsamlı bir şekilde yapılması vasıtaları da hazırlanmıştır.” şeklinde sonlandırıyor.

1 Mart 1923’te yaptığı TBMM 1. Devre 4. Toplanma Yılını Açış Konuşması’nda ise Mustafa Kemal Atatürk, salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede doktorların ve sağlık çalışanlarının önemine vurgu yapıyor. Salgın hastalıkların önlenmesi ve yayılmasının sınırlanmasına önemli çaba sarf edildiğini aktaran Atatürk’ün “Bu türlü hastalıklardan yalnız çiçek ile lekeli humma bazı bölgelerde sınırlı bir salgın şekli almak eğilimini göstermişse de, vaktiyle alınan ve devam edilen önleyici ve koruyucu tedbirlerle önlerine geçilmiştir.” sözleri ise erken harekete geçmenin ve koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekiyor. İnsanları koruma konusunda çok önemli olan aşıları hazırlayan Hıfzıssıhha müesseselerinin başarıyla çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Atatürk konuşmasında, 1922’de Sivas’ta beş milyon kişilik çiçek aşısı ile 537 kilogram kolera ve 477 kilogram tifo aşıları üretildiğini bildiriyor. Büyük önder, İstanbul ve Sivas’ın ardından üçüncü Hıfzıssıhha müessesesinin Diyarbakır’da açılmasına ve bu sayede uzak mesafeler kat edilmesinden doğan sakıncaların hafifletilmesine karar verildiğini de bu konuşmasında açıklıyor. Atatürk konuşmasının sonunda ise “Salgın hastalıklar nispetinde mühim ve hatta memleketimizde bunlardan daha fazla tahribata sebep olan sıtma, frengi ve verem hakkında da tedbirler alınmasından geri durulmuyor.” diyerek, bu hastalıklara karşı alınan önlemler hakkında bilgileri aktarıyor.

Kurtuluş Güran’ın sadeleştirerek yayıma hazırladığı Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları kitabında yer alan metinler, günümüz okurunun kolayca okuyup anlaması için sadeleştirilirken, dönemin söyleyiş özellikleri korunarak sadece bugün anlaşılmayan sözcüklerin günümüzdeki karşılıkları kullanıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Mecli̇s Konuşmaları, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda!

KURTULUŞ GÜRAN HAKKINDA

Kartal Lisesi’ni bitirdikten kısa süre sonra yayıncılığa başladı. Meşrutiyet ve Atatürk dönemine ait birçok eseri sadeleştirerek yayıma hazırladı. Atatürk’ün çeşitli konulardaki yazı ve konuşmalarını derledi. Halen editörlük yapmaktadır.Commentaires


bottom of page