top of page

MUTLU OLMA SANATI "Mutluluğumuzun Sahnesi Mevcut Andır"

Kuruntu, kişinin yalnızca düşerek inebileceği, dolayısıyla da kaçınması gereken bir tepeye benzer.

Mutlu olmak, mutlu yaşamak mümkün müdür? Schopenhauer’in radikal kötümserliği, onun felsefesini mutluluk düşüncesiyle bağdaştırma girişimlerini daha doğmadan boğar. Schopenhauer’e göre yaratıkların en mutsuzu insandır ve her türlü oluşun kaynağı olan irade, dünyadaki bütün kötülüklerin çıkış noktasıdır. Dünya kötü bir yerdir ve kötülüğünün en belirleyici yönü, acı ve mutsuzluğun her yerde hazır ve nazır oluşudur.

Mutlu Olma Sanatı, iyimser dünya görüşüne karşı çıkan ve yaşadığımız dünyayı olası dünyaların en kötüsü sayan Schopenhauer’den umulmadık bir kılavuz. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdıran filozofun bu küçük kitabı, mutluluğa ulaşma çabası olarak hayata dair pratik bir felsefeyi de olanaklı kılıyor.Yazar: Arthur Schopenhauer

Çevirmen: Şebnem Sunar

Dizi: Kısa Klasik

Tür: Düşünce

Sayfa sayısı: 56

Fiyat: 8,00 TL

ARTHUR SCHOPENHAUER, 1788’de doğdu. Tıp öğrenimi gördü, yeter sebep önermesi üzerine yazdığı doktora teziyle felsefe alanına geçti. Die Weltals Willeund Vorstellung (İrade ve Tasarım Olarak Dünya) adını taşıyan kitabı 1819’da yayımlandı. Kendi felsefi sisteminin bütün çerçevesini tek eserde topladığı bu çalışması, o yıllarda ilgi görmedi. Schopenhauer 1820’de Berlin Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. 1836’da Über den Willen in der Natur’u (Doğadaki İrade Üzerine) yayımladı. 1837-1839 arasında Norveç ve Danimarka bilim akademilerinin desteklediği iki yarışmaya katıldı ve Über die Freiheitdesmenschlichen Willens (İnsan İradesinin Özgürlüğü Üzerine) adlı çalışmasıyla birincilik ödülüne değer görüldü; Über das Fundament der Moral (Ahlakın Temeli Üzerine) başlığını taşıyan çalışmasıysa öne çıkamadı. Schopenhauer bu iki denemeyi 1841’de bir araya getirerek Die beiden Grund probleme der Ethik (Etiğin İki Temel Sorunu) adıyla yayımladı. 1851’de yayımladığı Parerga ile Paralipomena ise filozofa dünya çapında tanınırlık kazandırdı. Eserleri Fransızcaya çevrildi, çalışmaları ve felsefi sistemi üzerine daha sağlığında üniversitelerde dersler okutuldu. Schopenhauer ölmeden önce eserlerinin pek çoğunu gözden geçirdi. Filozof 1860’ta öldü.

ŞEBNEM SUNAR, 1972’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda lisans eğitimi aldı. Aynı anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2005’ten bu yana bu anabilim dalında öğretim üyesi. Eşzamanlı olarak editörlük faaliyetlerini yürütüyor ve çeviri çalışmalarına devam ediyor. Bugüne dek Stefan Zweig, Erich Kästner ve Odo Marquard gibi Alman edebiyatı ve düşüncesinin önde gelen isimlerini Türkçeye kazandırdı. Çok sayıda makale çevirisi, ayrıca kültürel imgeleri söylemleri içinde değerlendiren akademik çalışmaları var.

Comments


bottom of page