top of page

SAÇ EKİMİNDE YÜKSEK SAYIDA GREFT İÇİN NELER YAPILABİLİR

Bir çok hasta saç ekimi için mümkün olan en yüksek sayıdaki greftin ekilmesini operasyonun en önemli aşaması olarak kabul eder. Evet kısmen doğru ancak bütün vakalar ve bütün durumlar için değil. Bu konudaki kafa karışıklığını gidermek için Estetistanbul Tıp Merkezi’nden Dr. Hamid AYDIN açıklamalarda bulundu.

DR. HAMİD AYDIN'IN AÇIKLAMALARI

"Saç ekiminde hastalar ikinci bir seansa ihtiyaç duymamak ve yeterli miktarda saç sıklığına ulaşmak için doktorlardan maksimum sayıda greftin nakledilmesini isterler. Bu masum talebin yerine gelmesi bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar genel olarak doktorun kontrol edebildiği ve büyük oranda edemediği faktörler olarak ikiye ayrılabilir. Kontrol edilmesi güç faktörler hastanın kendisine ait faktörler olup daha az karşılaşılan sorunlardır. Donör sahadaki greftlerin sıklığı ve verimi, kanama ve pıhtılaşma ile ilgili hastaya ait veriler, hastanın yaşı ve cinsiyeti, saçlı deri bağdokusunun kıvamı, greftlerin deri altında kıvrılması, saçın düz veya kıvırcık olması gibi bir çok faktör iyi bir ekibin elinde bir ölçüde kontrol edilebilir. Bu faktörler bile uygun ekipman, tecrübe ve sürecin sabırla yönetilmesi sayesinde hastanın lehine çevrilebilir.

Dr. Hamid AYDIN

Ben bu konuda daha çok doğru ekip ve ekipmanın greft sayısını nasıl yükseltebileceğini işleyeceğim. Greft firesi olarak tanımlanan husus operasyonunun bir kaç aşamasında ayrı ayrı hesaplanır. Greft alınırken fire verilebilir. Toplanırken fire verilebilir. Saklanırken fire verilebilir. Ve son orarak ekilirken fire verilebilir. Tabi ki operasyon sonrasında da hastanın yanlış uygulamaları sebebiyle fire olabilir ancak bu başka bir yazının konusu olacak kadar geniş bir konu. Greftin alımı esnasında fireyi en aza indirmek bütün aşamalarda olduğu gibi tecrübeli bir ekip ile mümkün olabilir. Aynı zamanda seçilen punch burada çok belirleyicidir. Greftin kalındığı göre 0.7 mm ile 1.0 mm arasında lümen çapı olan punclardan biri tercih edilmelidir. Eğer greft kalınlığına göre doğru punch tercih edilmezse ( ki çoğu operasyonda maalesef greft kalınlığı hiç hesaba katılmadan standart olarak 0.8 mm ilk punchlar tercih edilmektedir ) greft alım firesi artacak ve rölatif olarak sayı düşecektir. Aynı hata punch seçiminde derinliğin dikkate alınmaması durumunda da geçerlidir. Toplama esnasında doğru ekipmanın kullanılmaması, çoklu toplama yapılması, alım ile toplama arasında olması gereken süreye riayet edilmemesi toplama firesini arttıracaktır. Bir diğer fire sebebi greftin uygun koşullarda saklanmamasıdır. Greftin uygun sıcaklıkta ve uygun süre boyunca saklanmaması greft sayısında büyük kayıplara ve büyük fire oranlarına sebebiyet vermektedir. Yine üzülerek belirtmeliyim ki saç ekimlerinin büyük çoğunluğunda greftler oda sıcaklığında (21 derece ve üstü) saklanmaktadır ki bu büyük bir fire sebebidir. Ekim esnasında da fire olasılığı vardır. Daha çok uygun ekim pensetleri tercih edilmemesi ve greftin medula bölümüne yakın yerden tutulması da bu konudaki greft kaybının en önemli sebeplerindendir.


Greftin dışarda fazla kalması, fue motorunun devrinin ayarlanmaması ( özellikle hızlı devirde fue motoru kullanımı ) kanal açılması esnasında kullanılan ekipmanların standartların altında olması, greftin koruma sıvısının içinden alındıktan sonra yeterince seri bir şekilde ekilmemesi gibi daha bir çok faktör yüksek sayıda grefte ulaşmanın önündeki engellerdir. Özetle: İyi bir saç ekiminden bahsedebilmek için ihtiyaç duyulan greft miktarının yaklaşık yüzde 15 kadar daha fazlasını ekmek gerekmektedir. İhtiyaç yokken fazladan 2000 greft ekmek hastaya yarar değil zarar verir. Operasyonun bütün aşamalarında yukarıda anlattığım gibi en iyi ve en uygun ekipman tercih edilmeli, yeterli eğitimi almamış, yeterli tecrübesi olmayan ekip operasyon timine dahil edilmemelidir."

Comments


bottom of page